•  
    • Nongwansai2016's Social

(สถานะ: สนใจโฮมสคูล)

แนะนำตัวเอง
ชื่อ นางสาวเอมวิกา นะซมค่ะ คือว่ามีความสนใจที่จะให้ลูกสาวเรียนแบบhomeschoolนะค่ะ แต่ว่าตอนนี้น้องอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนที แต่ว่าคุณแม่อยากวางแผนการเรียนให้น้องก่อนนะค่ะ เลยอยากหาเครือข่ายhomeschoolใกล้ๆบ้านให้น้องได้เรียนค่ะ

แนวทางการทำโฮมสคูลของครอบครัว